Jaberu logo Přihlásit se | Zaregistrovat se

Vložit inzerát
Vložit nákupní kód

Jaberu.cz - Pokyny prodávajícímPokyny pro prodvajcho pi odesln na dobrku


1.1 Pedmt prodeje dkladn zabalte. V ppad vc kehkch, elektroniky pouijte pevnou krabici s dkladn vycpanmi mezerami mezi pedmtem a stnou krabice. Krabice v tomto ppad mus bt vt ne pedmt, nejmn o 3 cm ve vech smrech. Krabici na pot oznate nlepkami "KEHK".

1.2 Nezapomete vypsat dobrkou sloenku. Ukzku najdete ne.

1.3 Nezapomete vloit vechno psluenstv, kter v inzertu popisujete. (nap. nvod, nabjeku, baterie apod.)

1.4 V ppad reklamace pokozen pi doprav: vydejte si dokumentaci od kupujcho a pepravn sluby.

1.5 V ppad, e jste pi uzaven smlouvy zaplatili pojitn prvn pomoci, nemuste se v ppad jakhokoliv problmu o nic starat, jen v poadavek spolu s slem smlouvy uvedenm na konci smlouvy (inzertu) zalete na reklamace@jaberu.cz
Jak vyplnit doklady k balku.

Je nutn vyplnit dobrkovou sloenku a podac lstek...
I kdy je vyplnn jednoduch, mohou bt nkter kolonky matouc. Proto jsme pro Vs pipravili vzory vyplnn:

1. Podac lstek. Zde vyplte podle vzoru jen vai adresu a adresu kupujcho, dle cenu a stku na kterou chcete balk pojistit. stku na kterou chcete balk pojistit nemuste vypisovat.

Podac lstek - Vzor
2. Dobrkov sloenka pro pipsn stky od kupujcho na V bankovn et. Tato varianta je nejpohodlnj a nejlevnj. Mjte na pamti, e pokud vypete do adresy majitele tu jin jmno, adresu ne Vae uveden na smlouv o koupi, kupujc od Vs balk nepevezme.

Dobrkov poukzka A - Vzor
3. Nebo: Dobrkov sloenka pro doruen stky od kupujcho v hotovosti. Tato varianta je urena jen pro ty, kte nemaj bankovn et. Mjte na pamti, e pokud vypete do adresy pjemce tu jin jmno, adresu ne Vae uveden na smlouv o koupi, kupujc od Vs balk nepevezme.

Dobrkov poukzka C - Vzor
Hlavní strana
Vložit inzerát
Vložit událost


 | Jaberu.cz
VLOŽIT NOVÝ INZERÁT
Jaberu.cz - bezpečný prodej a nákup