Jaberu logo Přihlásit se | Zaregistrovat se

Vložit inzerát
Vložit nákupní kód

Jaberu.cz - Obchodní podmínkyObchodní podmínky pro zveřejňování inzerátů na internetovém serveru Jaberu.cz


1) Obecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, zveřejnění takového inzerátu, který:

• je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy ČR,
etickými pravidly, dobrými mravy nebo ohrožuje veřejný pořádek

Provozovatel je povinen:
• informovat Zadavatele bez zbytečných průtahů o odmítnutí zveřejnění takového inzerátu

Zadavatel plně zodpovídá:

• za to, že obsah inzerátu není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy ČR,
etickými pravidly, dobrými mravy nebo ohrožuje veřejný pořádek
• za případné porušení práv třetích osob, včetně následků z toho plynoucích

Zadavatel je povinen:

• uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhrady za vzniklé škody v případě porušení práv třetích osob,
nebo obecně závazných právních předpisů


2) Soukromá inzerce - bezplatná

Soukromou inzercí zdarma je jednorázový prodej, koupě nebo výměna věcí movitých i nemovitých z/do osobního vlastnictví
s výjimkou komerčních rubrik, které jsou uvedeny jako placené.

Doplňkové služby spojené s bezplatným inzerátem jsou placené.


3) Ostatní ustanovení

Zadáním inzerátu nebo poptávkou po zboží vyslovuje zadavatel souhlas se zasíláním emailů na adresu,
kterou uvedl v souvislosti s využíváním služeb serveru.

Provozovatel má právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.
Tyto Obchodní podmínky jsou součástí závazné objednávky Zadavatele, nebo uzavřené smlouvy mezi Zadavatelem a Provozovatelem.


Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost s datem od 1. října 2012.
Hlavní strana
Vložit inzerát
Vložit událost


 | Jaberu.cz
VLOŽIT NOVÝ INZERÁT
Jaberu.cz - bezpečný prodej a nákup