Jaberu logo Přihlásit se | Zaregistrovat se

Vložit inzerát
Vložit nákupní kód


Všeobecní administrativní pracovníci

Vloženo: 10.06.2017 05:10:16, platí do: 10.07.2017, pojištěno: 0

Lokalita:


Všeobecní administrativní pracovníci
Referenti - kontrola živností


Kontakt: Ing. Naděžda Hasíková, Statutární město Zlín - městská zeleň, Santražiny 3061, 760 01 Zlín 1
Firma: Statutární město Zlín, IČ: 00283924

Směnnost: Pružná pracovní doba

Min. vzdělání: Bakalářské

Úvazek:

Mzda: 18590 Kč

Pracovní poměr od: 01.07.2017


Poznámka: Požadavky: VŠ vzdělání, zvláštní odborná způsobilost při správě živnostenského podnikání výhodou, zvláštní odborná způsobilost v silniční dopravě výhodou, dobré komunikační schopnosti, odolnost proti zátěži, schopnost týmové práce, uživatelská znalost práce s PC, řidičský průkaz skupiny "B".
Klíčové pracovní činnosti:
výkon kontrolně-dozorových činností, které jsou svěřeny živnostenskému úřadu,
výkon kontrolně-dozorových činností, které jsou svěřeny dopravnímu úřadu pro taxislužbu,
výkon kontrolně-dozorových činností, které jsou svěřeny cenovému kontrolnímu orgánu,
výkon činností jednotného kontaktního místa,
vedení sankčních správních řízení,
prošetřování stížností a podnětů.
Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka),
datum a podpis uchazeče,
adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče.
K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:
životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se čestným prohlášením,
úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
poštou na adresu: statutární město Zlín, oddělení personální a vzdělávání, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín (obálka musí být označena "referent/ka - kontrola živností" a uvedeno jméno a adresa uchazeče); podací razítko nejpozději s datem 23.06.2017, nebo
osobně do podatelny Magistrátu města Zlína, budova radnice, náměstí Míru 12, Zlín (obálka musí být označena "referent/ka - kontrola živností" a uvedeno jméno a adresa uchazeče), nejpozději do 26.06.2017 do 17:00 hod.
Také na http://www.zlin.eu/urednici-cl-1752.html


Všeobecní administrativní pracovníci - bezpečná inzerce a inzeráty zdarmaKontaktní email: [javascript protected email address] , telefon: +420 577 630 944
 | Jaberu.cz
VLOŽIT NOVÝ INZERÁT
Jaberu.cz - bezpečný prodej a nákup